உங்கள் குழுவின் விற்பனையை மேம்படுத்த தினமும் நடக்கும் Test Drive Photos களை உடனுக்குடன் 9092513732/8807011044 க்கு அனுப்பவும், அந்த photo க்கள் நமது web page ல் update செய்யப்படும். //Royalty Achievers உடைய photo களை நமது 9092513732 / 8807011044 அனுப்பவும்.//உங்கள் Area வில் உதயமாகும் ASC பற்றிய விபரங்களை 9092513732 / 8807011044 தெரிவிக்கவும்(Photo Need)...Topic: KNOWLEDGE OF ELECTRIC VEHICLE AND SPARE PARTS Time: 12.00am to 1.00pm https://us02web.zoom.us/j/84841063537?pwd=U3RFZHZDM0xuMHl3NklWVTFOVnNwZz09 Topic: SQUANTO MOTORS DISTRIBUTOR,DEALER AND ONLINE DEALER OPPORTUNITY Time: 4.00pm to 5.00pm Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/81823989470?pwd=UTFzSW8rR2RUMGVGaU83bGhBOEtvQT09